Skip to content

Mötesplatsen för iScala- & Epicor ERP användare i sverige

Utbyt erfarenheter och nätverka mellan olika företag samt påverka framtiden för ditt ERP-system genom både funktionalitet samt användarvänlighet. Alla företag är välkomna som kör iScala eller Epicor ERP.

Vilka är vi EN FÖRENING SOM GÖR SKILLNAD

Detta är användarföreningen för företag som innehar licens och använder sig av något av Epicors affärssystem iScala eller Epicor ERP. Vi arbetar för att användare i medlemsföretagen skall få en djupare kännedom om affärssystemens funktionalitet. Därigenom kan användarna utveckla de interna processerna så att dessa stödjer den egna verksamheten på ett effektivt sätt och följer med i de rådande marknadskraven.

Epicor iScala Användarförening Start
Epicor iScala Användarförening Start

partners Våra samarbetspartners

håll dig uppdaterad NYHETER

Medlem i användarföreningen?

Registrera dig i medlemsregistret och få tillgång till medlemsnyheter, egen profilsida och möjlighet att söka och kontakta andra medlemmar med samma inrikting som du.