Skip to content
andreea-avramescu-wR56AUlEsE4-unsplash

Om Oss Vilka är iScala Epicor Användarförening?

Var med och påverka din användarupplevelse. Välkommen som användare av iScala eller Epicor ERP affärssystem.

 

Vision

Visionen är att kontinuerligt inspirera användarna i medlemsföretagen till anpassning och utveckling av affärssystemen iScala och Epicor ERP för att därigenom stödja verksamheten och förbättra hanteringen av affärskritiska processer.

Tillsammans utvecklar och påverkar vi

Vi samlar idéer om utveckling och användande av iScala eller Epicor ERP affärssystem för att kunna påverka utvecklingen av systemet så att det alltid blir bättre ur användarsynvinkeln.

Vi arbetar för att användare i medlems-företagen skall få en djupare kännedom om affärssystemens funktionalitet.
Därigenom kan användarna utveckla de interna processerna så att dessa stödjer den egna verksamheten på ett effektivt sätt och följer med i de rådande marknadskraven.
Vi hjälper även till att informera om nyheter i systemet och utbildning av användaren.
Tillsammans blir vi en naturlig samtalspart för programutvecklaren och en enad röst för användare.

STYRELSEN

Ordförande

Richard Olsson 

 richard.olsson@heco.se 

 HECO Nordiska 

Sekreterare

Erik Dahlgren

erik.dahlgren@ornatus.se

Ornatus AB

Ledamot

Martin Ekblom 

martin.ekblom@rocaindustry.com 

 ROCA Industry AB 

Ledamot

Zandra Jepson 

 zandra.jepson@norrtaljeenergi.se 

Norrtelje Energi AB NEAB 

Ledamot

Daniel Agnesson 

 daniel.agnesson@aeromateriel.com 

Aero Materiel AB 

Ledamot

Emelie Kindbladh 

 ekindbladh@signode.com

Signode AB

Suppleant

Anne Lundgren 

anne.lundgren@talurit.se

Talurit AB

Suppleant

Anders Engberg 

anders.engberg@kamafritid.se 

 KAMA Fritid AB 

Valberedning

Ylva Backing 

ylva.backing@optema.se 

Optema 

Valberedning

Thomas Albertsson

thomas.albertsson@everydayerp.se 

Everyday ERP

partners VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Genom våra partners ger vi våra medlemmar det bästa värdet genom föredrag, utbildningar och kunskap.

Tack för att ni delar med er av er kunskap!

AJA System är en leverantör specialiserad på tjänster runt iScala och Epicor ERP i västra och södra Sverige.

-Allt-i-ett lösning i molnet för finansiell rapportering, budgetering, planering och konsolidering. 

-Specialiserade på optimering av finansiell och försäljningsdata för att uppnå en effektiv och automatiserad finansprocess.

Everyday ERP är en affärssystemspartner som erbjuder tjänster runt Visma.net, Epicor Kinetic & Epicor iScala. Vi har lång erfarenhet och tror på transparens och noggrannhet i våra projekt. Vi hjälper dig välja rätt affärssystem och vi är med er på hela digitaliseringsresan, från behovsanalys, planering, utbildning till implementation.

Vi är ett gäng utvecklare som strävar efter att leverera kvalitativa applikationer som är framtidsinriktade och har möjlighet att följa den tekniska utvecklingen. Vi förstår att tekniken är en avgörande faktor för företagets framgång och vi är här för att hjälpa till att säkerställa att våra kunders affärsapplikationer fortsätter att utvecklas i takt med tiden. Vi är din partner för att digitalisera din framtid.

Vi har djup kunskap inom iScalas samtliga applikationsområden och har dessutom utvecklat ett flertal intressanta programvaror som kompletterar iScala.

Optema bildades hösten 2022 när ett antal anställda köpte ut dåvarande Datema ERP Integration från Datema AB och valde att döpa om företaget och fortsätta på egen hand. Ägarna består idag av medarbetare som arbetat med iScala och Palette (Rillion) i många år och har därmed skaffat sig djup kunskap och lång erfarenhet av båda systemen.