Skip to content
Om föreningen
Om föreningen

Om Oss VILKA ÄR VI?

Var med och påverka din användarupplevelse!

Välkommen som användare av iScala eller Epicor ERP affärssystem!

Vision

Visionen är att kontinuerligt inspirera användarna i medlemsföretagen till anpassning och utveckling av affärssystemen iScala och Epicor ERP för att därigenom stödja verksamheten och förbättra hanteringen av affärskritiska processer.

Tillsammans utvecklar och påverkar vi

Vi samlar idéer om utveckling och användande av iScala eller Epicor ERP affärssystem för att kunna påverka utvecklingen av systemet så att det alltid blir bättre ur användarsynvinkeln.
Vi arbetar för att användare i medlems-företagen skall få en djupare kännedom om affärssystemens funktionalitet.
Därigenom kan användarna utveckla de interna processerna så att dessa stödjer den egna verksamheten på ett effektivt sätt och följer med i de rådande marknadskraven.
Vi hjälper även till att informera om nyheter i systemet och utbildning av användaren.
Tillsammans blir vi en naturlig samtalspart för programutvecklaren och en enad röst för användare.

STYRELSEN

Ordförande

Göran Johansson

g.johansson@sigpse.com

Signode Sweden AB

Sekreterare

Erik Dahlgren

erik.dahlgren@ornatus.se

Ornatus AB

Ledamot

Lena S Persson

lena.s.persson@baldwintech.com

Baldwin Jimek AB

Ledamot

Sven Almgren

sven.almgren@christianberner.com

Christian Berner AB

Ledamot

Gittel Karlsson

gittel.karlsson@mk-produkter.se

MK-Produkter AB

Suppleant

Anne Lundgren

anne.lundgren@talurit.se

Talurit AB

Suppleant

Therese Alf

therese.alf@aptgroup.com

AP&T Sweden AB

Valberedning

Hans Kers

hans.kers@keland.se

Keland Data AB

Valberedning

Rolf Liljeqvist

rolf.liljeqvist@roveda.se

Roveda AB

partners VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Genom våra partners ger vi våra medlemmar det bästa värdet genom föredrag, utbildningar och kunskap.

Tack för att ni delar med er av er kunskap!

AJA System är en leverantör specialiserad på tjänster runt iScala och Epicor ERP i västra och södra Sverige.
Datema erbjuder systemlösningar inom nischen industriell mobilitet, integration och ERP-konsultation.
Optimera, kontrollera och automatisera din rapportering och budget process.
Vi har djup kunskap inom iScalas samtliga applikationsområden och har dessutom utvecklat ett flertal intressanta programvaror som kompletterar iScala.
Need2Code erbjuder professionella konsulttjänster med inriktning på affärssystem, integrationslösningar och utveckling.