Vårevent 2021

Vårevent 2021 är nu avslutat

Tack till alla som medverkade

Under de tre dagarna så vi fick vi se nyheter, vi hade årsmöte i föreningen där en ny styrelse har valts för 2020/2021 samt flera sessioner för att ge er ett högre värde i den ERP produkt som ni har valt.

Påverka gärna innehållet framöver genom att maila till kansliet@scalaepicor.com eller skriv en rad på vår facebook-sida: https://facebook.com/groups/scalaepicoranvandarforening/

Tack