Vårevent

Vårevent 2021

Dags att boka nästa event i din kalender!

Det väl så försenade höstmötet kommer nu att ske i digital form som ett vårmöte.

Datum: 18 – 20:e maj

Plats: Zoom (digital plattform)

Under dessa tre dagar kommer vi att köra webinar/sessioner för att visa möjligheterna med iScala ERP, visa möjligheter med våra partner produkter samt diskutera och lära.